Kolejne etapy zakładania Sztabu Akcji

Zgłoszenia oczekujące na rejestrację                      Sztaby zarejestrowane

 

I ETAP – Zapoznanie z Akcją
Zapoznaj się z:

II ETAP – Rejestracja Sztabu Akcji (wypełnia przyszły Szef Sztabu)
Wypełnij:

III ETAP – Wolontariusze Sztabu Akcji
Wypełnijcie:

IV ETAP – Zbiórki darów
Po zakończeniu każdej zbiórki wypełnijcie:

  • Protokół po zbiórce
  • a później Przekazówkę, czyli protokół przekazania darów Współorganizatorowi;
    jeśli przekazujemy więcej niż jednemu, to ilu Współorganizatorów tyle Przekazówek

V ETAP – Zakończenie
Natychmiast po zakończeniu zbiórek (jeśli więcej niż jedna) należy Protokoły i Przekazówki obowiązkowo zarchiwizować, we własnym zakresie lub przesłać dla zarchiwizowania do Biura Akcji w  Lublinie.

Sprawozdanie z działalności Sztabu przesyłamy w wersji elektronicznej lub papierowej.

Warto też uzupełnić pozostałe informacje dotyczące pracy Sztabu na własnej podstronie w domenie pdpz.pl zgodnie z otrzymanym dostępem do edycji.

Oczekując na rejestrację, Wasze Zgłoszenie pozostanie na stronie Zgłoszenia oczekujące

Po zarejestrowaniu, Wasz Sztab wyświetlony zostanie na stronie Lista sztabów

Lista Oddziałów Biura Akcji

 

Dodatkowe informacje:

Portal zbiórek publicznych MSWiA

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych wydrukować, wypełnić !

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych