Kolejne etapy zakładania Sztabu Akcji

 

I ETAP – Zapoznanie z Akcją
Zapoznaj się z:

II ETAP – Rejestracja Sztabu Akcji
Wypełnij:

III ETAP – Wolontariusze Sztabu Akcji
Wypełnijcie:

IV ETAP – Zbiórki darów
Po zakończeniu każdej zbiórki wypełnijcie:

  • Protokół po zbiórce
  • a później Przekazówkę, czyli protokół przekazania darów Współorganizatorowi;
    jeśli przekazujemy więcej niż jednemu, to ilu Współorganizatorów tyle Przekazówek

V ETAP – Zakończenie
Natychmiast po zakończeniu zbiórek (jeśli więcej niż jedna) należy Protokoły i Przekazówki obowiązkowo przesłać faksem (lub zeskanowane przez e-mail) do Biura Akcji w Lublinie Możemy także przysłać oryginały, jednak zazwyczaj dołącza się je do końcowego Sprawozdania oraz pozostałych dokumentów.

W oczekiwaniu na druk Sprawozdania (który otrzymamy drogą elektroniczną z Biura Akcji), uzupełniamy pozostałe informacje dotyczące pracy Sztabu na własnej podstronie w domenie pdpz.pl zgodnie z otrzymanym dostępem do edycji.

Oczekując na rejestrację Wasze zgłoszenie pozostanie na stronie Zgłoszenia oczekujące

Po zarejestrowaniu Wasz Sztab wyświetlony zostanie na stronie Lista sztabów

 

Dodatkowe informacje:

ustawa o zbiórkach publicznych

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017 – rejestracja MSWiA

Lista Oddziałów Biura Akcji