Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 219

Szef Sztabu

Imię
Patrycja
Nazwisko
Barszczewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Koło Naukowe Anglistów UMCS
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-031
adres (ulica)
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Wydział Humanistyczny UMCS
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5375389
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://www.umcs.pl/pl/anglistyka.htm

Efekty zbiórek

1.1 odzież
16.11
1.2 obuwie
1.46
1.3 zabawki
10.27
1.4 książki
9.00
1.5 artykuły szkolne
2.80
1.6 środki czystości i higieny osobistej
13.10
1.7 słodycze
16.50
1.8 żywność długoterminowa
44.10
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.92
2.1 krótki opis tych innych darów
świeca zapachowa w szklanym opakowaniu
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
7
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
900
nasze zbiórki -

https://www.facebook.com/events/1078917262289744/

https://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-trwa-zbiorka-darow,72240.chtm

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS Dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS

Dyrektor Instytutu Anglistyki UMCS Dr hab. Zbigniew Mazur

Pracownicy Instytutu Anglistyki UMCS

Koło Naukowe Anglistów UMCS

Wolontariusze:

Szef sztabu Patrycja Barszczewska

Eliza Flondro

Karolina Grenda

Ewelina Kratiuk

Maciej Kliszcz

Artur Wołoszyn

Anna Malus

Damian Stec

Anna Grzyb

Martyna Trybuła

Łucja Najderska

Łucja Kalinowska

Darczyńcy z Wydziału Humanistycznego UMCS