Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 1

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Bieganowska-Skóra

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Sztab Akcji przy Radio Lublin S.A.
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-030
adres (ulica)
Obrońców Pokoju 2
obszar administracyjny
województwo lubelskie
teren prowadzenia zbiórek
województwo lubelskie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5364271
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.pdpz.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
1.00
1.2 obuwie
1.00
1.3 zabawki
1.00
1.4 książki
1.00
1.5 artykuły szkolne
1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.00
1.7 słodycze
1.00
1.8 żywność długoterminowa
1.00
1.9 ziemiopłody
1.00
2.2 inne dary
1.00
2.1 krótki opis tych innych darów
qqq
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
www
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
www
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
eee
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
1
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
1
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
901
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
wpisane

Podziękowania

Podziekowania