Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 4

Szef Sztabu

Imię
Maria
Nazwisko
Komajda

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny
Miejscowość
Złojec
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-413
adres (ulica)
Złojec 226
obszar administracyjny
Gmina Nielisz
teren prowadzenia zbiórek
Zlojec, Zarudzie, Wólka Złojecka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6313434
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.spzlojec.net/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
3.12
1.8 żywność długoterminowa
45.86
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
-
3.2 zbiórki stacjonarne
19
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu z/s w Krzaku
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GOPS w Nieliszu z/s w Krzaku
nasze zbiórki -

Zbiórka stacjonarna w SP Złojec od 1 grudnia do 18 grudnia 2018r.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Szkoła Podstawowa  im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu mgr Grażyna Ciastoch

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu z/s w Krzaku

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Gąska

Wójt Gminy Nielisz inż. Adam Wal

Maria Komajda – szef sztabu