Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 10

Szef Sztabu

Imię
Iwona
Nazwisko
Kudyba

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939
Miejscowość
Łukawiec
województwo
podkarpackie
kod pocztowy
37-626
adres (ulica)
Łukawiec 84
obszar administracyjny
gmina Wielkie Oczy
teren prowadzenia zbiórek
teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
16-6310406
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.zslukawiec.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
10.50
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
20.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
30.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
67.40
1.7 słodycze
47.00
1.8 żywność długoterminowa
570.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
25
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
25
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

https://elubaczow.com/2018/11/15/idac-na-koncert-wez-ze-soba-paczke-dla-dzieci/

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania
 1. Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu;
 2. Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach;
 4. Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu;
 5. Pan Dariusz Bogusz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu;
 6.  Pani Jadwiga Jakieła -Chamiec Wicedyrektor w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu;
 7. ks. Paweł Dynaka
 8. Pani Agata Kuchciak
 9. Pani Iwona Kudyba
 10. Pan Robert Golis
 11. Pan Mateusz Rawski
 12. ……………..