Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 51

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Czernel

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Miejscowość
Garbów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-080
adres (ulica)
Szkolna 25
obszar administracyjny
gmina Garbów
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji, Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5018014
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://http://szkola.garbow.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
3.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.6
1.7 słodycze
14.3
1.8 żywność długoterminowa
153.5
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
-
3.1 udział w imprezach towarzyszących
2
3.2 zbiórki stacjonarne
17
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1 oraz Pedagog szkolny
nasze zbiórki -

Zbiórka stacjonarna w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Garbowie odbyła się od 26 XI 2018 do 18XII 2018r.

29 XI- odbyła się dyskoteka andrzejkowa, na którą biletem wstępu były słodycze przyniesione w ramach akcji

17 XII- odbyły się międzyklasowe rozgrywki sportowe, bilet wstępu to słodycze przyniesione w ramach akcji.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania
  • dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie
  • dla klasy IIa oraz p. Doroty Świszcz za największe zaangażowanie w akcję PDPZ w r.szk. 2018/2019
  • dla Szkolnego Klubu Wolontariusza SK PCK za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu akcji na terenie szkoły
  • dla p. Tadeusza Pacuły oraz Garbowskiej Straży Pożarnej za pomoc w transporcie darów