Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 18

Szef Sztabu

Imię
Krzysztof
Nazwisko
Karpiński

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Ochotnicza Straż Pożarna w Michowie
Miejscowość
Michów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-140
adres (ulica)
Strażacka 4
obszar administracyjny
gmina Michów
teren prowadzenia zbiórek
gmina Michów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS, Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze, Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
51-6043784
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
912.40
1.2 obuwie
24.20
1.3 zabawki
85.10
1.4 książki
22.00
1.5 artykuły szkolne
2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
4.00
1.7 słodycze
32.60
1.8 żywność długoterminowa
360.60
1.9 ziemiopłody
1003.80
2.2 inne dary
13.00
2.1 krótki opis tych innych darów
2 wózki dziecięce, wanienka do kąpieli
3.1 udział w imprezach towarzyszących
NIE
3.2 zbiórki stacjonarne
2
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Dom Św. Józefa dla Dzieci i Młodzieży w Lublinie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GMA 1, OPS w Michowie, Dom św. Józefa w Lublinie
nasze zbiórki -

https://lubartow24.pl/informacje/lokalne/112949/druhowie-z-osp-zebrali-prawie-2-5-tony-darow/

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Zarząd OSP w Michowie składa serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Gminy Michów, którzy wsparli nas w tej akcji. Serdeczne podziękowania kierujemy także to Władz Urzędu Gminy w Michowie za umożliwienie zorganizowania zbiórki oraz księży z parafii w Michowie i Rudnie za rozpropagowanie akcji w środowisku lokalnym. Składamy serdeczne podziękowanie panu Henrykowi Iwanowi za włączenie się w zbiórkę i użyczenie samochodu, który umożliwił nam sprawniejsze przeprowadzenie akcji.

Dziękujemy także wszystkim wolontariuszom z naszej OSP, którzy zaangażowali się i poświęcili swój wolny czas, aby przeprowadzić akcję na terenie naszej gminy i wspomóc potrzebujących.