Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 5

Szef Sztabu

Imię
Elżbieta
Nazwisko
Usar-Kubecka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 42
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-552
adres (ulica)
Rycerska 9
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5360110
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.sp42.lublin.pl/old/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
130.00
1.2 obuwie
9.00
1.3 zabawki
41.00
1.4 książki
16.00
1.5 artykuły szkolne
4.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
5.00
1.8 żywność długoterminowa
30.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
brak
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
14 dni
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Szanowani Państwo!

Serdecznie dziękujemy wszystkim – Uczniom oraz Rodzicom i Przyjaciołom, którzy przyłączyli się do akcji, za Waszą dobroć i chęć dzielenia się z potrzebującymi. Gorące podziękowania również dla nauczycieli i pracowników obsługi za pomoc przy organizacji zbiórki oraz segregacji i ważeniu darów.
Zebrane dary zostały przekazane Wolontariuszom akcji PDPZ do Głównego Magazynu
Jeszcze raz dziękujemy Wam za dary serca!