Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 92

Szef Sztabu

Imię
Daniel
Nazwisko
Kisiewicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Miejscowość
Nowa Wieś
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-107
adres (ulica)
Nowa Wieś 76
obszar administracyjny
Gmina Serniki
teren prowadzenia zbiórek
teren Gminy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Główny Magazyn Akcji, Pedagog szkolny, ludzi w potrzebie z Gminy Serniki
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
50-6623703
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
302.00
1.2 obuwie
49.00
1.3 zabawki
21.00
1.4 książki
8.00
1.5 artykuły szkolne
12.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
25.00
1.7 słodycze
35.00
1.8 żywność długoterminowa
599.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
91
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
32
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania