Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 99

Szef Sztabu

Imię
Marcin
Nazwisko
Holko

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
Miejscowość
Biłgoraj
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-400
adres (ulica)
Bartoszewskiego 10
obszar administracyjny
Biłgoraj
teren prowadzenia zbiórek
OSiR Biłgoraj
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Polski Czerwony Krzyż
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6868956
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://www.mdk.lbl.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
140.00
1.2 obuwie
15.00
1.3 zabawki
35.00
1.4 książki
15.00
1.5 artykuły szkolne
5.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
5.00
1.7 słodycze
70.00
1.8 żywność długoterminowa
355.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Biłgoraju
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,17242,0,0,0,Pomoz-Dzieciom-Przetrwac-Zime.html

http://bilgoraj.com.pl/_news.php?id=21482

http://www.mdk.lbl.pl/ps/1819/pdpz-2018,0321819.html

https://pl-pl.facebook.com/btkredakcja/videos/2227951214160834/

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Wolontariusze sztabu Nr 99 przy MDK w Biłgoraju składują podziękowania wszystkim, którzy wsparli akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę podczas koncertu wychowanków MDK w dniu 9 grudnia 2018 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Biłgoraju.  Dziękujemy Nauczycielom i pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury za organizacje Koncertu. W szczególności dziękujemy pracownikom OSiR oraz pracownikom Zespołu Szkół Budowlanych za pomoc w obsłudze i transporcie darów.