Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 23

Szef Sztabu

Imię
Edyta
Nazwisko
Maliborska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Nr 1 im. Janusza Korczaka
Miejscowość
Bełżyce
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-200
adres (ulica)
ul. Bychawska 15
obszar administracyjny
miasto Bełżyce
teren prowadzenia zbiórek
przedszkole
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Nawrócenia Św. Pawła w Bełżycach
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5172085
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.przedszkole.belzyce.nogard.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
54.00
1.8 żywność długoterminowa
101.70
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej oddział przy Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła w Bełżycach
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

zbiórka na terenie przedszkola w terminie 3-14. 12. 2018 r.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Przedszkole Nr 1 im. Janusza Korczaka

Jolanta Barszcz- Skowronek- dyrektor przedszkola

Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła w Bełżycach

Grzegorz Widelski – prezes oddziału Akcji Katolickiej

Józef Kotłowski – członek Akcji Katolickiej