Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 41

Szef Sztabu

Imię
Magdalena
Nazwisko
Olszewska-Sachajko

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
Miejscowość
Zamość
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-400
adres (ulica)
ul. Lwowska 57
obszar administracyjny
Miasto Zamość
teren prowadzenia zbiórek
Miasto Zamość
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6775630
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.mcpr.zamosc.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
300.00
1.2 obuwie
40.00
1.3 zabawki
50.00
1.4 książki
15.00
1.5 artykuły szkolne
8.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
165.00
1.7 słodycze
102.00
1.8 żywność długoterminowa
1125.00
1.9 ziemiopłody
5.00
2.2 inne dary
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
2
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
30
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
86
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
41
nasze zbiórki -

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, że w ciągu 2 dni zbiórki darów w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, tj. w dniach 24-25.11.2018 r. wolontariusze sztabu MCPR zebrali łącznie 1810 kg darów, tj.:

– 1130 kg żywności długoterminowej,
– 102 kg słodyczy,
– 165 kg środków czystości,
– 413 kg innych darów rzeczowych (300 kg odzieży, 40 kg obuwia, 50 kg zabawek i 23 kg książek, artykułów szkolnych i papierniczych).

W niedzielę w Dniu Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów (25.11.2018 r. ) podczas meczu piłki ręcznej MKS Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu w godz. 15.00 – 18.00 wolontariusze MCPR zbierali dary żywnościowe i słodycze w ramach akcji PDPZ.

Na terenie OSIR w trakcie trwania meczu zebrano ok. 250 kg żywności długoterminowej oraz ok. 120 kg innych darów rzeczowych (odzież, zabawki, książki).

Z zebranych darów zostały przygotowane paczki dla 116 osób i rodzin objętych wsparciem MCPR (na podstawie list sporządzonych przez pracowników socjalnych) – przygotowane paczki zostały w dniu 28.11.2018 r. wydane przez pracowników socjalnych osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

W akcji PDPZ udział wzięło łącznie 76 osób, tj: 40 dorosłych wolontariuszy oraz 36 Przyjaciół Akcji PDPZ – dzieci i młodzież z następujących szkół:

  • – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu – 17 uczniów
    – Szkoła Mundurowa w Zamościu – 9 uczniów
    – Szkoła Społeczna w Zamościu – harcerze ZHP – 5 uczniów |
    – dzieci pracowników MCPR – 5 dzieci.

 

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie składa serdeczne podziękowania wszystkim Wolontariuszom i osobom przekazującym dary w ramach Akcji “Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” .

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich firm i instytucji, które wzięły udział w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, tj.:

– Pani Prezes PSS Społem w Zamościu za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki na terenie sklepów PSS Społem w Zamościu oraz kierownikom i pracownikom poszczególnych sklepów za życzliwość i zaangażowanie w zbiórce darów,

– Prezesowi MZK w Zamościu oraz pracownikom MZK za włączenie się w akcję informacyjną, udostępnienie samochodu na akcję  oraz osobiste zaangażowanie przy segregacji zebranej żywności.

– Prezesowi PGK w Zamościu oraz pracownikom PGK za udostępnienie samochodu na akcję  oraz osobiste zaangażowanie przy segregacji zebranej żywności,

– Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu – za udostępnienie samochodu na akcję,

– Firmie INFOTECH w Zamościu – za udostępnienie samochodu na akcję,

– Kierownikowi Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu – za udostępnienie samochodu na akcję i osobiste zaangażowanie w zbiórce darów,

– Straży Miejskiej w Zamościu – za udostępnienie samochodów na akcję,

– Pogotowiu Ratunkowemu w Zamościu – za udostępnienie samochodu na akcję,

– Straży Pożarnej w Zamościu – za udostępnienie samochodów na akcję,

– PGE Dystrybucja o. Zamość – za udostępnienie samochodów na akcję,

– Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu – za udostępnienie samochodów na akcję,

– Firmie BETA z Szewni Dolnej za bezpłatne przekazanie mydła,

– Firmie Tek-Fol z Sitańca – za bezpłatne przekazanie worków na paczki,

– wszystkim mediom, które brały udział w promocji akcji, tj: Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Radio Eska Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Nowy Kurier Zamojski, Roztocze.net, Życie Zamościa, Zamość online.

Dyrekcja i pracownicy MCPR w Zamościu