Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 24

Szef Sztabu

Imię
Zofia
Nazwisko
Kaczmarek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Miejscowość
Parczew
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-200
adres (ulica)
ul. 11 Listopada 90
obszar administracyjny
miasto Parczew
teren prowadzenia zbiórek
Parczew
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
83-3551239
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
3.00
1.8 żywność długoterminowa
91.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
11 dni
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Współorganizator - Pedagog szkolny
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania
 1. Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie
 2. Jarosław Pastor – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr.1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie
 3. Grzegorz Bronikowski – Galeria Fabel
 4. Urząd Miasta w Parczewie
 5. Dorota Matuszewska
 6. Beata Bartnicka – Prokopiuk
 7. Marcin Filipowicz
 8. Joanna Haczuk
 9. Agnieszka Kamińska
 10. Michał Kwiatek
 11. Dorota Sielska
 12. Agnieszka Turek
 13. Elżbieta Tracz- Gabryl
 14. Agnieszka Wilczyńska