Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 33

Szef Sztabu

Imię
Maria
Nazwisko
Fedaczyńska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole Prywatne Strumyk
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-629
adres (ulica)
Juranda 7
obszar administracyjny
miasto Lublin, LSM
teren prowadzenia zbiórek
budynek przedszkola
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7434329
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://przedszkolestrumyklublin.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
24.3
1.2 obuwie
3.3
1.3 zabawki
9.4
1.4 książki
6.1
1.5 artykuły szkolne
0.4
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.6
1.7 słodycze
8.9
1.8 żywność długoterminowa
20.9
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
15 (piętnaście)
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
900
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania ślemy dla Pana Jarosława Głąba, który z ogromną chęcią i radością pomógł nam dostarczyć dary do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Jako szef sztabu dziękuję również wszystkim rodzicom oraz dzieciom, przynoszącym dary do naszego przedszkola, a także wszystkim pracownikom oraz dyrekcji za aktywne włączenie się w akcję PDPZ.