Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 96

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Blicharz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
Miejscowość
Dąbrowica
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-400
adres (ulica)
Dąbrowica 138A
obszar administracyjny
Gmina Biłgoraj
teren prowadzenia zbiórek
Dąbrowica, Kolonia Sól, Ciosmy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6864400
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://dabrowicaszkola@op.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
17.00
1.2 obuwie
1.00
1.3 zabawki
7.30
1.4 książki
5.00
1.5 artykuły szkolne
3.40
1.6 środki czystości i higieny osobistej
7.20
1.7 słodycze
10.00
1.8 żywność długoterminowa
105.30
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
5
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GOPS Biłgoraj
nasze zbiórki -

Zbiórka darów odbyła się w dniach 10.12.2018r.-14.12.2018r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy. Akcja zakończyła się finałem w postaci świątecznego występu uczniów całej szkoły oraz podsumowaniem całotygodniowej zbiórki darów. Dary zostały szczegółowo spisane, zważone oraz spakowane w gotowe paczki dla potrzebujących rodzin oraz przekazane pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę darów w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy. Składam podziękowania dla rodziców, mieszkańców Dąbrowicy i Kolonii Sól. Dziękuję również za przyjęcie zaproszenia do udziału w zbiórce Szkole Podstawowej w Ciosmach a także firmie Model za przekazanie opakowań. Jestem wdzięczna wszystkim wolontariuszom, nauczycielom, młodzieży szkolnej oraz proboszczowi tutejszej parafii pw. św. Maksymiliana ks. Józefowi Bednarskiemu za włączenie się do tego wielkiego dzieła. Jestem pewna, że dzięki przekazanym darom minione Święta Bożego Narodzenia były dla obdarowanych dzieci szczęśliwsze, spokojniejsze i radośniejsze.

Szef sztabu nr 96

Agnieszka Blicharz