Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 211

Szef Sztabu

Imię
Ewa Maria
Nazwisko
Mielniczuk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
Miejscowość
Szpikołosy
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-500
adres (ulica)
Szpikołosy 34
obszar administracyjny
gmina Hrubieszów
teren prowadzenia zbiórek
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6981489
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.szpikolosy.szkolna.net

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
29.35
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
18
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
229
nasze zbiórki -

Zdjęcia i krótka informacja o zbiórce żywności znajduje się na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji, wszystkim nauczycielom, dzieciom i rodzicom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach oraz lokalnej społeczności za duże zaangażowanie w zbiórkę żywności.

Gorąco dziękujemy za stałą pomoc w przekazywaniu informacji o zbiórkach Księdzu Kanonikowi Waldemarowi Malinowskiemu, proboszczowi Parafii p.w. Matki Bożej Łaskawej w Szpikołosach.

W sposób szczególny dziękujemy Panu Edwardowi Piskorowskiemu, właścicielowi Sklepu Spożywczo – Przemysłowego “U Edwarda” w Szpikołosach, który co roku wspiera nas darami.

Szef sztabu nr 211 –  Ewa Maria Mielniczuk