Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 82

Szef Sztabu

Imię
Ewa
Nazwisko
Szumska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa w Żółkiewce
Miejscowość
Żółkiewka
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-335
adres (ulica)
Szkolna 3
obszar administracyjny
gmina Żółkiewka
teren prowadzenia zbiórek
gmina Żółkiewka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6831630
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://spzolkiewka.edupage.org

Efekty zbiórek

1.1 odzież
15.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
3.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
5.00
1.7 słodycze
15.00
1.8 żywność długoterminowa
30.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Wójt Gminy Żółkiewka – Jacek Lis

Proboszcz parafii pw św. Wawrzyńca w Żółkiewce – ks. Marian Wiech