Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 184

Szef Sztabu

Imię
Patrycja
Nazwisko
Janeczek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach
Miejscowość
Piotrowice
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-107
adres (ulica)
Piotrowice 183
obszar administracyjny
wieś Piotrowice
teren prowadzenia zbiórek
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5628150
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.zstrpiotrowice.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
8.60
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
6.86
1.7 słodycze
3.85
1.8 żywność długoterminowa
90.56
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -

http://www.zstrpiotrowice.pl/nowa/

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania