Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 27

Szef Sztabu

Imię
Renata
Nazwisko
Wodnicka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Miejscowość
Nasutów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-025
adres (ulica)
Nasutów 209 A
obszar administracyjny
Gmina Niemce
teren prowadzenia zbiórek
Budynek szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7566475
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://nasutowszkola.edupage.org

Efekty zbiórek

1.1 odzież
100.50
1.2 obuwie
14.20
1.3 zabawki
8.80
1.4 książki
5.20
1.5 artykuły szkolne
1.30
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.60
1.7 słodycze
4.40
1.8 żywność długoterminowa
69.20
1.9 ziemiopłody
80.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -

280 kg produktów łącznie

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Sztab nr 27 przy Szkole Podstawowej w Nasutowie składa podziękowania wszystkim ludziom gorących serc, którzy wsparli naszą zbiórkę. Przez 10 dni uzbieraliśmy ponad 280 kg produktów.
Warto dodać, że od początku bierzemy udział w tej szlachetnej inicjatywie, którą rozpoczęła nasza koleżanka
– obecnie emerytowana już nauczycielka- Teresa Pazura wraz z drużyną harcerską.
Dziękuję wolontariuszkom- koleżankom ze szkoły, młodzieży ze Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Panu Wojciechowi Deleżuchowi za przewóz darów do magazynu.

Renata Wodnicka-szefowa sztabu