Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 119

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Filipek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole im. Bohaterów 3 Pułku Piechoty I Dywizji Wojska Polskiego
Miejscowość
Gołąb
województwo
lubelskie
kod pocztowy
24-100
adres (ulica)
ul. Puławska 31
obszar administracyjny
gmina Puławy
teren prowadzenia zbiórek
teren przedszkola
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8813296
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.50
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.50
1.7 słodycze
4.00
1.8 żywność długoterminowa
21.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
2
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
81
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania