Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 20

Szef Sztabu

Imię
Aleksandra
Nazwisko
Gdula

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Miejscowość
Jakubowice Murowane
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-258
adres (ulica)
Jakubowice Murowane 8
obszar administracyjny
gmina Wólka
teren prowadzenia zbiórek
gmina Wólka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4781760
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.opswolka.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
00.00
1.2 obuwie
00.00
1.3 zabawki
00.00
1.4 książki
00.00
1.5 artykuły szkolne
00.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
00.00
1.7 słodycze
00.00
1.8 żywność długoterminowa
00.00
1.9 ziemiopłody
00.00
2.2 inne dary
00.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
83
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
33
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce wspierał Akcję organizacyjnie rozdysponowując wśród swoich podopiecznych dary przekazane przez sztaby o numerach: 30, 176, 238 oraz 306.

Obdarowanych zostało 72 dzieci z 33 rodzin oraz 11 osób starszych i samotnych.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania