Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 139

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Leśniewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Polskie Radio Rzeszów S.A.
Miejscowość
Rzeszów
województwo
podkarpackie
kod pocztowy
35-032
adres (ulica)
Zamkowa
obszar administracyjny
miasto Rzeszów
teren prowadzenia zbiórek
Rzeszów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
17-8750805
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://radio.rzeszow.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
80,00
1.2 obuwie
7,00
1.3 zabawki
6,00
1.4 książki
3,00
1.5 artykuły szkolne
1,00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1,00
1.7 słodycze
38,00
1.8 żywność długoterminowa
642,95
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1 Pokaz sprzętu strażackiego zorganizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
3.2 zbiórki stacjonarne
30
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

www.radio.rzeszow.pl/#ajx/wiadomosci/17208/pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-za-nami-zbiorka-ale-akcja-trwa?highlight=WyJwb21cdTAwZjNcdTAxN2MiLCJkemllY2lvbSIsInByemV0cndhXHUwMTA3IiwicG9tb3ogZHppZWNpb20iLCJwb21veiBkemllY2lvbSBwcnpldHJ3YWMiLCJkemllY2lvbSBwcnpldHJ3YVx1MDEwNyJd

Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy:

-Wolontariuszom , którzy przyjmowali dary podczas Wielkiej Ulicznej Zbiórki  w Rzeszowie: młodzieży  z Zespołu Szkół Gospodarczych i Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie, a także ich opiekunom,

-Rzeszowskiemu Towarzystwu Pomocy im. Świętego Brata Alberta, za udostępnienie samochodu w dniu Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów, a także za pracę wolontariuszy Towarzystwa, którzy przewozili zebrane dary do magazynu  MOPS w Rzeszowie,

-Telewizji Regionalnej TVP 3 Rzeszów za relacje propagujące potrzebę niesienia pomocy potrzebującym, a także za  użyczenie samochodu w dniu Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów,

-Strażakom z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Rzeszowie , którzy nie tylko zbierali dary od mieszkańców Rzeszowa, ale też zorganizowali pokaz sprzętu strażackiego przed siedzibą Komendy w Rzeszowie,

-Policjantom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy w dniu Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów wspólnie ze Strażakami  byli wolontariuszami Akcji,

-Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie za udział w Wielkiej Ulicznej Zbiórce Darów, a także za przygotowanie  paczek swiątecznych dla mieszkańców regionu podkarpackiego, jak również udostępnienie ciepłej odzieży i żywności ze zbiórki, tym mieszkańcom Rzeszowa, którzy znaleźli się w potrzebie.

-Podkarpackiemu Bankowi Żywności za ponad 600 kg słodyczy i długoterminowej żywności, którą przekazał na rzecz Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018 w Rzeszowie.

-Dziennikarzom i Pracownikom Polskiego Radia Rzeszów, którzy wspomogli Akcję jako wolontariusze.