Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 97

Szef Sztabu

Imię
Mariola
Nazwisko
Czapla

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Krasnobrodzki Dom Kultury
Miejscowość
Krasnobród
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-440
adres (ulica)
ul. 3 Maja 26
obszar administracyjny
Gmina Krasnobród
teren prowadzenia zbiórek
Sklep Spożywczy Państwa Kurantowiczów (Podklasztor), Market AMC Adamczuk, Delikatesy Centrum, Sklep Biedronka, Krasnobrodzki Dom Kultury, Kaczórki (obok Kaplicy)
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6607117
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
htt://www.kultura.krasnobrod.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.50
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
7.00
1.4 książki
9.00
1.5 artykuły szkolne
3.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
120.00
1.7 słodycze
72.50
1.8 żywność długoterminowa
477.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
nie dotyczy
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
nasze zbiórki -

Program zbiórki darów

na terenie Miasta i Gminy Krasnobród

25 listopada 2018r.

KACZÓRKI – obok Kaplicy – 9.30 – 11.20

– SKLEP SPOŻYWCZY JANUSZ KURANTOWICZ (PODKLASZTOR) – 9.30 – 13.30

– AMC MARKET ADAMCZUK – 9.00 – 14.00

– SKLEP BIEDRONKA – 9.30 – 14.00

– DELIKATESY CENTRUM – 9.00 – 14.00

– KRASNOBRODZKI DOM KULTURY – 14.00 – 18.00

Zbiórce darów w KDK towarzyszył KONCERT,

który rozpoczął się o godz. 15.00.

Relacja z Akcji PDPZ w Krasnobrodzie: http://www.kultura.krasnobrod.pl/index.php/wydarzenia/470-2018-11-25-akcja-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację 26 edycji Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę w Krasnobrodzie. Dziękuję:
Wolontariuszom zbierającym dary, którymi byli: nauczyciele Zespołu Szkół w Krasnobrodzie – Renata Gancarz, Marzena Jabłońska, Alicja Pomaniec, Danuta Korzeniowska, Justyna Kwaśniewska, Edyta Smoląg, Bogusława Pawluk, Danuta Pawelec, Angelika Nowińska-Borowiec, Józef Wryszcz, Beata Twardowska, Beata Gmyz, Alina Piela, Dominika Smyka i Halina Gontarz, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kaczórkach – Karolina Bukała Monika Pasieczna i Ewa Adamowicz, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim – Alicja Głąb, a także Zuzanna Bełz z Krasnobrodzkiego Domu Kultury, Wanda Sachajko i Kazimierz Misztal – burmistrz Krasnobrodu; wolontariuszom zajmującym się innymi akcyjnymi zadaniami: Zofii Podolak, Dorocie Daniłowicz, Ewie Birskiej-Furman, Donacie Roczkowskiej, Wojciechowi Tabała z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie oraz Marzenie Mazurek, Marioli Kaweckiej i Jarosławowi Monastyrskiemu z KDK.
Przyjaciołom akcji – młodzieży ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Zespole Szkół w Krasnobrodzie pod opieką p. Danuty Korzeniowskiej – za pomoc w zbiórce darów.
Właścicielom sklepów, w których zbierane były dary za umożliwienie zbiórki: Państwu Małgorzacie i Januszowie Kurantowiczom, Kazimierzowi, Jolancie i Wacławowi Adamczukom oraz kierownictwu sklepów Biedronka i Delikatesy Centrum.
Księżom Proboszczom – ks. prałatowi dr Eugeniuszowi Derdziukowi i ks. Romanowi Sawicowi z krasnobrodzkich parafii oraz ks. Arturowi Sokołowi z parafii w Bondyrzu za promowanie akcji w ramach ogłoszeń parafialnych.
Ofiarodawcom fantów na aukcję – pani kierownik Urszuli Czapli z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, pani dyrektor Gabrieli Przytuła z Powiatowego Ośrodkowi Wsparcia w Krasnobrodzie, pani dyrektor Elżbiecie Działa, pani Halinie Gontarz z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, a także panu Grzegorzowi Sachajko i Pani Małgorzacie Gielmuda z Krasnobrodu.
Wykonawcom koncertu – wszystkim występującym podczas koncertu oraz nauczycielom i opiekunom artystów, którzy mieli swój udział w przygotowaniu poszczególnych punktów jego programu.
Darczyńcom – za przekazane dary, ofiarowane w sklepach, przy kaplicy, czy też w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
W sposób szczególny dziękuję pani Bożenie Korzeniowskiej – dyrektor BETASOAP Sp. z o.o. w Szewni Dolnej za przekazanie znaczącego daru w postaci produktów firmy (mydła).
Dziękuję również pani kierownik Mirosławie Konopce i pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie za pomoc w organizacji akcji oraz przygotowanie paczek oraz przekazanie ich osobom potrzebującym wsparcia.

Mariola Czapla
Szef sztabu Akcji w Krasnobrodzie