Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 44

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Rozwadowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-336
adres (ulica)
Słowicza 3
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4442701
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.zsb.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
63.40
1.2 obuwie
8.30
1.3 zabawki
1.10
1.4 książki
1.10
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
3.50
1.8 żywność długoterminowa
65.31
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GMA -1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania za przekazane dary dla uczniów i wychowawców klas: 1OC, 1 DF, 2O, 2DF, 3DF, 4O, 4BDF, 3EHL, dla nauczycieli ZSB oraz dla młodzieży, która pod kierunkiem p. Moniki Hiszpańskiej wystąpiła na apelu podsumowującym akcję.