Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 54

Szef Sztabu

Imię
Kinga
Nazwisko
Król

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Placówek Oświatowych
Miejscowość
Dys
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-003
adres (ulica)
Lotników Polskich 4
obszar administracyjny
gmina Niemce
teren prowadzenia zbiórek
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7561314
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sekretariat@zpodys.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
15.38
1.2 obuwie
1.24
1.3 zabawki
22.08
1.4 książki
1.10
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
8.78
1.8 żywność długoterminowa
42.54
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
11
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1 Główny Magazyn Akcji w Lublinie
nasze zbiórki -

Zespół Placówek Oświatowych w Dysie

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dyrektor  ZPO W Dysie Jolanta Sołtys

Agnieszka Wysokińska