Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 132

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Kostkiewicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Koło Badań Społecznych Studentów INoRiPS KUL
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-950
adres (ulica)
al. Racławickie 14
obszar administracyjny
Katolicki Uniwersytet Lubelski
teren prowadzenia zbiórek
KUL
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4453923
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.kul.pl/kolo-badan-spolecznych-studentow-inorips,17764.html

Efekty zbiórek

1.1 odzież
1
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
2.5
1.4 książki
0.5
1.5 artykuły szkolne
2
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0
1.7 słodycze
11.50
1.8 żywność długoterminowa
34. 82
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
3
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
132
nasze zbiórki -

https://www.facebook.com/events/715911975462860/

Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie podziękowania kierujemy do wszystkich ludzi wielkich serc, darczyńców – którzy wzięli udział w Naszej akcji !