Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 154

Szef Sztabu

Imię
Renata
Nazwisko
Bąk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
SP Krzeczowice
Miejscowość
Krzeczowice
województwo
podkarpackie
kod pocztowy
37-220
adres (ulica)
Krzeczowice 56a
obszar administracyjny
miejscowość Krzeczowice
teren prowadzenia zbiórek
SP Krzeczowice
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
16-6423928
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://krzeczowice.cba.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
4.80
1.8 żywność długoterminowa
86.90
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
5
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
MOPS w Kańczudze
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania