Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 213

Szef Sztabu

Imię
Dorota
Nazwisko
Kruk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole nr 35
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-468
adres (ulica)
Błękitna 5
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Przedszkole nr 35
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7442874
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
46.60
1.2 obuwie
11.20
1.3 zabawki
9.35
1.4 książki
10.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
2.40
1.8 żywność długoterminowa
4.20
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
20
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
900
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania