Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 144

Szef Sztabu

Imię
Wiesława
Nazwisko
Grzybowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Miejscowość
Potoczek
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-313
adres (ulica)
Potoczek 42
obszar administracyjny
Gmina Potok Wielki
teren prowadzenia zbiórek
PSP Potoczek
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
15-8740271
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.psppotoczek.superszkolna.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
2.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
5.07
1.7 słodycze
4.26
1.8 żywność długoterminowa
36.82
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
10
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
OPS Potok Wielki
nasze zbiórki -

Dary zbierane były na terenie szkoły w dniach od 01 grudnia do 15 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla : Wójta Gminy Potok Wielki – Leszka Nosala , Kierownika OPS – Agnieszki Graboś , Dyrektora PSP im. Jana Pawła II – Jana Brzozowskiego , Szefa Sztabu – Wiesławy Grzybowskiej , wolontariuszy – Ewy Kukiełki , Iwony Sulowskiej