Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 84

Szef Sztabu

Imię
Monika
Nazwisko
Kicińska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-406
adres (ulica)
Wolska 5a
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
przedszkole
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-4664976
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
66.00
1.2 obuwie
8.45
1.3 zabawki
12.00
1.4 książki
2.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
3.00
1.7 słodycze
1.00
1.8 żywność długoterminowa
2.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
21
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania