Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 121

Szef Sztabu

Imię
Maria
Nazwisko
Kowalczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"
Miejscowość
Małochwiej Mały
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-300
adres (ulica)
Małochwiej Mały 32
obszar administracyjny
gmina Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek
wieś Małochwiej Mały i Małochwiej Duży
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5779009
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://malochwiejmaly.info.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
106.00
1.2 obuwie
1.77
1.3 zabawki
2.28
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
3.74
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.66
1.7 słodycze
10.44
1.8 żywność długoterminowa
220.51
1.9 ziemiopłody
174.98
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
-
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
3
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GOPS KRASNYSTAW
nasze zbiórki -

Sztab Nr 121  informuje o zakończeniu w dniu 10 grudnia 2018 r. zbiórki darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej PDPZ 2018

W dniach 26.11-10.12.2018 r. przeprowadziliśmy 2  zbiórki stacjonarne – w Wiejskim Domu Kultury w Małochwieju Małym i w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym.

W dniu 2 grudnia 2018 r. przeprowadziliśmy zbiórkę uliczną jako Zbiórkę Publiczną zarejestrowaną przez MSWIA  w Warszawie pod numerem 2018/5212/KS we wsi Małochwiej Duży i Małochwiej Mały.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, mieszkańcom wsi Małochwiej Duży i Małochwiej Mały za udział  w Akcji. Dziękujemy przyjaciołom,  którzy   zaangażowali się i wsparli tegoroczną Akcję a w szczególności;                                             P. Halinie Marucha – sołtys wsi Małochwiej Duży, wolontariuszce Akcji                                                             P. Annie Szymańskiej –sołtys wsi Małochwiej Mały, wolontariuszce Akcji                                                             P. Lechowi Waręckiemu – komendantowi OSP w Małochwieju Dużym, wolontariuszowi Akcji  i  6 strażakom ochotnikom –                                             P. Gabrielowi Nowickiemu;                          P. Jarosławowi  Stasiukowi,                       P. Adrianowi     Stasiukowi                        P. Marcinowi Krzymowskiemu,                 P. Jackowi Krzymowskiemu                       P.Krzysztofowi   Kowalczykowi                    P. Andrzejowi Jasionowskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego  w Małochwieju Dużym,                                                        P. Teresie Berbeć – nauczycielce Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego  w Małochwieju Dużym, wolontariuszce Akcji  P. Jolancie  i  Zenonowi  Zalewskim – właścicielom sklepu  w Małochwieju Małym.                                      Dziękujemy Urzędowi Gminy Krasnystaw  i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej   w Krasnymstawie  za współpracę w przeprowadzeniu Akcji.                                                             Dziękujemy wolontariuszom, członkiniom Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”, które  przeprowadziły akcję i dokonały jej podsumowania – P .Elżbiecie Wożakowskiej, P. Teresie Wiśniewskiej, P. Alicji Lewandowskiej, P. Annie Kozorys, P. Jadwidze Nowickiej, P. Bożenie Lipińskiej.                                                                                                                        Szefowa Sztabu nr 121 Maria Kowalczyk