Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 76

Szef Sztabu

Imię
Magdalena
Nazwisko
Tkaczyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-536
adres (ulica)
Radości 13
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 28
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5339272
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://sp28.lublin.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
57.20
1.2 obuwie
2.15
1.3 zabawki
18.75
1.4 książki
14.00
1.5 artykuły szkolne
0.35
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.55
1.7 słodycze
13.20
1.8 żywność długoterminowa
9.10
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
11
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -

Dary zbierane były na terenie SP nr 28 w Lublinie od 4.12.2018 r. do 17.12.2018 r.

6 grudnia 2018 r. odbył się “słodki mecz” koszykówki (walczyła drużyna uczniów z drużyną nauczycieli). Biletem wstępu były słodycze.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania dla wszystkich Darczyńców za serca otwarte na potrzeby innych ludzi!

Ogromnie dziękujemy także Wolontariuszom za ich pracę przy organizowaniu zbiórek, zbieraniu darów, segregowaniu, ważeniu, noszeniu, a także informowaniu społeczności szkolnej o akcji!

Magdalena Tkaczyk