Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 157

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Rusa

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi
Miejscowość
Stara Dąbia
województwo
lubelskie
kod pocztowy
08-500
adres (ulica)
Stara Dąbia 4
obszar administracyjny
gmina Ryki
teren prowadzenia zbiórek
miejscowy sklep i szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Caritas
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8652556
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.staradabia.szkolna.net

Efekty zbiórek

1.1 odzież
4.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.50
1.4 książki
25.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
10.00
1.8 żywność długoterminowa
70.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
15
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Szkolne Koło Caritas
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

Zbiórka odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Dąbi. Uczniowie i mieszkańcy mogli przekazać dary w dniach od 26.11 do 16.12,2018 roku.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania