Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 117

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Filip

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-059
adres (ulica)
ul. Aleje Racławickie 5
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Ośrodek(ki)Szkolno Wychowawcze, Główny Magazyn Akcji, Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5338834
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://http://www.psb.lublin.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
24.50
1.2 obuwie
2.10
1.3 zabawki
12.20
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
4.80
1.6 środki czystości i higieny osobistej
15.00
1.7 słodycze
15.40
1.8 żywność długoterminowa
149.85
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
14 dni
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom"
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GMA-1, Parafia bł. bpa Władysława Gorala Lublin - 240, "Pogodny Dom" w Lublinie
nasze zbiórki -

stacjonarna zbiórka darów na terenie szkoły Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im.
H. Łopacińskiego w Lublinie w dniach 28.11-17.12.2018 rok

link www.psb.lublin.pl

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla:

1.Dyrekcji Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie mgr inż. Grażyny Kubuj-Bełz;

2. Wolontariuszy: Agnieszka Filip, Agata Ostrowska, Ewa Suplewska, Bernarda Michaluk, Małgorzata Swatowska, Dorota Wójtowicz;

3. Uczniów społeczności szkolnej PSBiG im. H. Łopacińskiego w Lublinie.