Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 332

Szef Sztabu

Imię
Iwona
Nazwisko
Gieroba

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół Elektronicznych
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-704
adres (ulica)
Wojciechowska 38
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Zespół Szkół Elektronicznych
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5256446
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://zsel.lublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
4.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
5.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
30.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
15.00
1.7 słodycze
43.24
1.8 żywność długoterminowa
1087.19
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
1
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -

Koncert charytatywny z licytacją prac plastycznych zorganizowany przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Elektronicznych. http://www.zsel.lublin.eu/pomoz-dzieciom-przetrwac-zime-w-zsel

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Podziękowania dla wszystkich uczniów i pracowników Elektronika, za otwartość, hojność i zaangażowanie.