Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 100

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Gałecka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Centrum Kształcenia Plejada Szkoła policealna NOVUM
Miejscowość
Biała Podlaska
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-500
adres (ulica)
ul. Jatkowa 4
obszar administracyjny
Biała Podlaska
teren prowadzenia zbiórek
ul. Jatkowa 4
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Centrum administracyjnePlacówek opiekuńczo wychowawczych Konstantynów
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
66-9477677
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.plejada.edu.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
1.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
1.00
1.4 książki
3.20
1.5 artykuły szkolne
7.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.80
1.7 słodycze
1.60
1.8 żywność długoterminowa
18.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
19
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Komarnie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania