Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 103

Szef Sztabu

Imię
Janina
Nazwisko
Bogdańska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej
Miejscowość
Wola Gałęzowska
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-100
adres (ulica)
Wola Gałęzowska
obszar administracyjny
gmina Bychawa
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5658023
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
5.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
2.27
1.8 żywność długoterminowa
61.15
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1- zabawa andrzejkowa
3.2 zbiórki stacjonarne
7 dni
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
OPS w Bychawie
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania