Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 240

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Polilejko

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
ZSiP im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu
Miejscowość
Zawiercie
województwo
śląskie
kod pocztowy
42-400
adres (ulica)
ul. Miodowa 1
obszar administracyjny
miasto Zawiercie
teren prowadzenia zbiórek
miasto Zawiercie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Adsum" Zawiercie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
32-6723803
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
36.40
1.2 obuwie
5.30
1.3 zabawki
2.8
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
15.3
1.8 żywność długoterminowa
91.4
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
12
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Adsum" Zawiercie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "ADSUM"
nasze zbiórki -

Opublikowany przez Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu Sobota, 8 grudnia 2018

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”SZKOLNE KOŁO WOLONTARIUSZA PO RAZ KOLEJNY WŁĄCZYŁO SIĘ W OGÓLNOPOLSKĄAKCJĘ…

Opublikowany przez Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu Czwartek, 29 listopada 2018

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania