Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 171

Szef Sztabu

Imię
Katarzyna
Nazwisko
Wierzchoń -Krysińska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół w Kocku
Miejscowość
Kock
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-150
adres (ulica)
ul. Warszawska 41
obszar administracyjny
miasto Kock
teren prowadzenia zbiórek
teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-8591033
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://zskock@o2.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.20
1.7 słodycze
24.65
1.8 żywność długoterminowa
151.17
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
Turniej Charytatywny w piłkę siatkową w Zespole Szkół w Kocku
3.2 zbiórki stacjonarne
2
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
OPS w Kocku
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
OPS w Kocku
nasze zbiórki -

Turniej Charytatywny w piłkę siatkową – Zespół Szkół w Kocku ul. Warszawska 41

Zbiórka darów w sklepie ,,Biedronka” w Kocku ul. gen. Franciszka Kleeberga nr 4

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Wolontariuszom z Zespołu Szkół w Kocku ul. Warszawska 41

Społeczności Zespołu Szkół w Kocku oraz wszystkim darczyńcom, którzy włączyli się do akcji.

Jerronimo Martins Polska S.A. Centrum Dystrybucyjne w Lubartowie

Pracownikom sklepu ,, Biedronka ” w Kocku.