Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 148

Szef Sztabu

Imię
Urszula
Nazwisko
Marzęda

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-092
adres (ulica)
ul.Hirszfelda 6
obszar administracyjny
Śródmieście
teren prowadzenia zbiórek
Kalinowszczyzna, Bazylianówka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7471423
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.soswlublin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
150.00
1.2 obuwie
10.00
1.3 zabawki
6.00
1.4 książki
11.00
1.5 artykuły szkolne
1.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
2.00
1.8 żywność długoterminowa
1.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
16
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
TPD w Lublinie
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
900
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania