Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 200

Szef Sztabu

Imię
Izabela
Nazwisko
Kozieł

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Przedszkole nr 65
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-032
adres (ulica)
Langiewicza
obszar administracyjny
Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Przedszkole nr 65
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5330810
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://przedszkole65.lublin.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
20.5
1.2 obuwie
5.0
1.3 zabawki
46.0
1.4 książki
5.0
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.2
1.8 żywność długoterminowa
1.2
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
Nie
3.2 zbiórki stacjonarne
17
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GMA-1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę w naszej placówce.