Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 134

Szef Sztabu

Imię
Rafał
Nazwisko
Paczos

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Areszt Śledczy w Lublinie
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-482
adres (ulica)
Południowa
obszar administracyjny
m. Lublin
teren prowadzenia zbiórek
teren Aresztu Śledczego w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7104459
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-lublinie

Efekty zbiórek

1.1 odzież
20.62
1.2 obuwie
9.00
1.3 zabawki
24.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.40
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
1.50
1.8 żywność długoterminowa
3.68
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
20
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -

Zbiórka była prowadzona na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie, tak wśród funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak i osadzonych przebywających w jednostce

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania