Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 104

Szef Sztabu

Imię
Dorota
Nazwisko
Piasecka

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980
Miejscowość
Lublin
województwo
lubelskie
kod pocztowy
20-468
adres (ulica)
Róży Wiatrów 9
obszar administracyjny
miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podsta81wowa nr 40
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7442808
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

1.1 odzież
95.00
1.2 obuwie
5.00
1.3 zabawki
30.00
1.4 książki
7.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
13.50
1.8 żywność długoterminowa
8.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
7
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Tak
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
1
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania