Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 106

Szef Sztabu

Imię
Dorota
Nazwisko
Rybczyńska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej
Miejscowość
Siennica Nadolna
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-302
adres (ulica)
Siennica nadolna 15D
obszar administracyjny
gmina Krasnystaw
teren prowadzenia zbiórek
Placówki Kultury na terenie Gminy Krasnystaw
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
82-5770625
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://www.gck.p9.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
479.50
1.2 obuwie
47.00
1.3 zabawki
77.50
1.4 książki
31.00
1.5 artykuły szkolne
0.40
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.10
1.7 słodycze
21.30
1.8 żywność długoterminowa
396.00
1.9 ziemiopłody
37.00
2.2 inne dary
7.50
2.1 krótki opis tych innych darów
przedmioty gospodarstwa domowego- termosy- 2 szt. torby -2 szt., plecaki- 8 szt.
3.1 udział w imprezach towarzyszących
-
3.2 zbiórki stacjonarne
5
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
GOPS Krasnystaw
nasze zbiórki -

Sztab Nr 106 przy Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej  informuje o zakończeniu  w dniu 07 grudnia  2018 roku zbiórki darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej PDPZ 2018.

W dniu   02.12.2018 roku przeprowadzone zostały zbiórki stacjonarne w obiektach Gminnego Centrum Kultury: w siedzibie GCK w Siennicy Nadolnej, w Wiejskich Domach Kultury w Siennicy Nadolnej, Bzitem, Niemienicach,Widniówce, Zakręciu , Filii BPG     w Krupem, Świetlicy Wiejskiej w Czarnoziemi,w sklepie LEWIATAN Pani Teresy Sochaczewskiej w Siennicy Nadolnej oraz Świetlicy Wiejskiej w Wincentowie. W dniach :  03.12.2018- 06.12.2018 odbyły się zbiórki stacjonarne w Szkołach Podstawowych:      w Siennicy Nadolnej, Krupem, Jaślikowie oraz Krakowskim Przedmieściu. W dniu 02.12.2018 r. przeprowadzona została zbiórka uliczna – Zbiórka Publiczna zarejestrowana przez MSWiA pod numerem 2018/5224/KS we wsiach: Siennica Nadolna,  Bzite, Józefów, Czarnoziem, Krupe, Ostrów Krupski, Niemienice .

 

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w Gminie Krasnystaw

Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” już za nami . Dnia 02 grudnia 2018 roku przeprowadzono zbiórkę w Placówkach Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, w sklepie LEWIATAN Pani Teresy Sochaczewskiej w Siennicy Nadolnej (Osiedle Cukrowni )- w formie stacjonarnej oraz w formie zbiórek ulicznych – Zbiórka Publiczna zarejestrowana pod numerem 2018/5224/KS.

W Szkołach Podstawowych Gminy Krasnystaw zbiórki stacjonarne odbyły w pierwszym tygodniu grudnia.

Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich ludzi , którzy zaangażowali się i wsparli Akcję .

Dziękujemy za pomoc organizacyjną, , transportową, logistyczną.

Dziękujemy wolontariuszom i przyjaciołom którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu:

– Ks. Franciszkowi Kamińskiemu- Proboszczowi Parafii w Siennicy Nadolnej,

– Ks. Piotrowi Hawrylukowi- Proboszczowi Parafii w Krupem,

– P. Małgorzacie Policha – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,

– P. Beacie Wrońskiej- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej,

– P. Marcie Fyk- Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Jaślikowie,

– P. Izabelli Józefowskiej- Dyrektor, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Krupem,

– P. Agnieszce Sawicz- nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Krupem,

– P. Krzysztofowi Kowalczykowi- Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krakowskim Przedmieściu,

– P. Teresie Sochaczewskiej właścicielce i pracownikom sklepu LEWIATAN w Siennicy Nadolnej,

– P. Tadeuszowi Demczukowi- Sołtysowi Czarnoziemi,

– P. Mirosławowi Waręckiemu- Sołtysowi Siennicy Nadolnej,

– P. Krzysztofowi Pędzińskiemu- Sołtysowi Krupego,

– P. Anicie Sokół- Radnej Rady Gminy i Sołtys Bzitego,

– P. Bożenie Sobczuk – Sołtys i Przewodniczącej KGW Wincentów

– P.Marcie Gawron – Sołtys i Przewodniczącej KGW Widniówka ,oraz Paniom z KGW w Widniówce,

– P. Zbigniewowi Chwale- Sołtysowi Niemienic,

– P. Marzenie Kwiecień – Sołtys Zakręcia,

– P. Iwonie Wyrzykowskiej- Sołtys Józefowa,

– P. Januszowi Tokarskiemu – OSP Siennica Nadolna- zbiórka uliczna

– P. Piotrowi Czemerysowi- OSP Siennica Nadolna- zbiórka uliczna

– P. Arturowi Panasowi- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna

– P. Pawłowi Suskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna

– P. Cezaremu Piątkowskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna

– P. Andrzejowi Tkaczykowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna

– P. Piotrowi Panasowi- OSP Krupe,- zbiórka uliczna

– P. Tomaszowi Barczukowi – OSP Krupe- zbiórka uliczna

– P. Marcinowi Sokołowi- OSP Bzite- zbiórka uliczna

P. Józefowi Terleckiemu – OSP Bzite- zbiórka uliczna,

P. Adamowi Czyżowi- OSP Niemienice- zbiórka uliczna,

– P. Sławomirowi Piętalowi- OSP Niemienice- zbiórka uliczna

– P. Małgorzacie Lancmańskiej – Przewodniczącej KGW Siennica Nadolna,

– P. Agnieszce Figlarskiej – Radnej Rady Gminy

– P. Teresie Nowak- Twórczyni Ludowej,

– P. Barbarze Wójcik,

– P. Magdalenie Staroń,

– P. Urszuli Puchacz,

– P. Witoldowi Kardyce,

– P. Agnieszce Kowalczuk,

– P. Annie Adamczyk,

– P. Justynie Furgała,

– Paniom zrzeszonym w Kołach Gospodyń Wiejskich.

Za współpracę: Urzędowi Gminy Krasnystaw oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Dorota Rybczyńska

Szef Sztabu Nr 106