Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 199

Szef Sztabu

Imię
Marta
Nazwisko
Oleśkiewicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego
Miejscowość
Jastków
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-002
adres (ulica)
Al. Warszawska 43
obszar administracyjny
gmina Jastków
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-5020419
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://spjastkow.wordpress.com

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
2.80
1.3 zabawki
3.15
1.4 książki
1.25
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
2.10
1.7 słodycze
19.85
1.8 żywność długoterminowa
97.14
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
11 dni
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
199
nasze zbiórki -
Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania

Dziękujemy Uczniom ich Rodzicom oraz Nauczycielom, którzy byli darczyńcami. Specjalne podziękowania dla pracowników socjalnych GOPS Jastków, którzy osobiście dostarczali dary do domów podopiecznych.