Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 207

Szef Sztabu

Imię
Teresa
Nazwisko
Wołoszyn

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP
Miejscowość
Księżomierz
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-275
adres (ulica)
ul.Kościelna 35
obszar administracyjny
Gmina Gościeradów
teren prowadzenia zbiórek
Parafia Księżomierz
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Parafia Rzymsko-Katolicka w Księżomierzy
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
15-8381365
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://ksiezomierz.kuria.lublin.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież
25.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
11.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
6.00
1.8 żywność długoterminowa
30.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
207
nasze zbiórki -

Parafia pw. Narodzenia NMP w Księżomierzy przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”. Akcja prowadzona jest z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej mieszkających w naszej parafii. W dobrowolnej zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, przedmiotów gospodarstwa domowego mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje społeczne. W ramach Akcji nie ma możliwości zbierania jakichkolwiek środków finansowych. Wolontariuszami tej akcji są uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Księżomierzy. Zbiórka będzie odbywać się w miejscach publicznych, oznakowanych symbolami Akcji. Na terenie naszej parafii będą to następujące punkty: a) Kancelaria parafialna w Księżomierzy, b) Zespół Szkół w Księżomierzy – biblioteka. Wszystkich ludzi dobrej woli, pragnących wesprzeć akcję, prosimy o dostarczanie pomocy materialnej do ww. punktów w terminie do 23 grudnia bieżącego roku. W wyjątkowy czas przed świętami Bożego Narodzenia w dwie niedziele grudnia (tj. 16 i 23) po mszach świętych o 9.00 oraz 11.30 przed kościołem będzie także można zostawić przyniesione dary kwestującym wolontariuszom. Zapraszamy do udziału w akcji Wszystkich Parafian, mieszkańców Księżomierzy, Aleksandrowa, Dołów i Osad. Ksiądz proboszcz naszej parafii odczytał ten komunikat na wszystkich Mszach Św. oraz informacje te są umieszczone na facebooku, a także przeczytane w szkole we wszystkich klasach.

Sprawozdanie
brak

Podziękowania

Podziekowania

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie akcji “Pomóż dzieciom przetrwać zimę” Dziękujemy ks. Andrzejowi Wochowi za koordynowanie akcji oraz wszelką pomoc. Wyrazy uznania kierujemy w stronę nauczycieli z Księżomierzy i Aleksandrowa, którzy pełniki rolę wolontariuszy sztabu akcji. Dziękujemy Wszystkim uczniom Zespołu Szkół w Księżomierzy, którzy wspomagali dorosłych wolontariuszy. Szczególnie serdecznie dziękujemy Dyrektorowi ZS Księżomierz Panu Krzysztofowi Wronce oraz wszystkim darczyńcom, którzy okazali serce przynosząc rzeczy materialne, aby wspomóc akcję.