Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 229

Szef Sztabu

Imię
Danuta
Nazwisko
Gerynowicz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
Miejscowość
Hrubieszów
województwo
lubelskie
kod pocztowy
22-500
adres (ulica)
ul. B. Prusa
obszar administracyjny
Gmina Hrubieszów
teren prowadzenia zbiórek
Gmina Hrubieszów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6965857
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
https://gops-hrubieszow.pl/osrodek/odo

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
0.00
1.8 żywność długoterminowa
0.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
nasze zbiórki -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie wspierał Akcję organizacyjnie rozdysponowując wśród swoich podopiecznych dary przekazane przez sztaby nr 177, 211, 223, 260 oraz 330.

Obdarowanych zostało 21 rodzin.

https://www.gops-hrubieszow.pl/aktualnosci/informacje

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Pani Kierownik GOPS Hrubieszów Danuta Gerynowicz

Pracownicy GOPS Hrubieszów