Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 128

Szef Sztabu

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Rojewska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica
Miejscowość
Kutno
województwo
łódzkie
kod pocztowy
99-300
adres (ulica)
Oporowska
obszar administracyjny
miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek
ZS nr 1 w Kutnie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Kutnowskie Stowarzyszenie " Nie Jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
24-2533637
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://staszickutno.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
126.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
16.00
1.4 książki
2.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
6.00
1.7 słodycze
16.00
1.8 żywność długoterminowa
20.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
Kiermasz ozdób świątecznych
3.2 zbiórki stacjonarne
8
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
17
nasze zbiórki -

fb Zespół Szkół nr1 im. St. Staszica w Kutnie.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Szczególne podziękowania dla handlowców z bazaru Manhattan w Kutnie za ogromne wsparcie i zebrane dary.