Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 221

Szef Sztabu

Imię
Agnieszka
Nazwisko
Buła

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Miejscowość
Biłgoraj
województwo
lubelskie
kod pocztowy
23-400
adres (ulica)
3 Maja 3
obszar administracyjny
Gmina Miasto Biłgoraj
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Fundacja Pomocy Dzieciom "Krzyk"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
84-6860717
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://sp1.lbl.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.00
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
0.00
1.7 słodycze
10.50
1.8 żywność długoterminowa
75.98
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
15
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Fundacja Pomocy Dzieciom "Krzyk"
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
Fundacja Pomocy Dzieciom "Krzyk"
nasze zbiórki -

https://sp1.lbl.pl/index.php/11-aktualnosci/70-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom i uczniom, którzy aktywnie włączyli się w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Dziękujemy za wielkie serca i chęć dzielenia się z potrzebującymi.