Informacje o sztabie Akcji

Numer Sztabu: 159

Szef Sztabu

Imię
Anna
Nazwisko
Czernicka-Szpakowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Szkoła Podstawowa im. I.Kosmowskiej w Krasieninie
Miejscowość
Krasienin Kolonia
województwo
lubelskie
kod pocztowy
21-025
adres (ulica)
Krasienin Kolonia 39
obszar administracyjny
Gmina Niemce
teren prowadzenia zbiórek
Szkoła Podstawowa w Krasieninie, Sklep KROPKA Krasienin Kolonia, Sklep VENA Paweł Hanczarek, Skleo GROSZEK Majdan Kasieninski
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
Pedagog szkolny, Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
81-7566464
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji
http://zskrasienin.pl

Efekty zbiórek

1.1 odzież
0.00
1.2 obuwie
0.00
1.3 zabawki
0.00
1.4 książki
0.40
1.5 artykuły szkolne
0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej
31.80
1.7 słodycze
32.50
1.8 żywność długoterminowa
397.00
1.9 ziemiopłody
0.00
2.2 inne dary
0.50
2.1 krótki opis tych innych darów
poduszka
3.1 udział w imprezach towarzyszących
1
3.2 zbiórki stacjonarne
4
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
Pedagog szkolny Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji
Nie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci i osób samotnych
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki
np. GMA -1; TPD Lublin - 900; Caritas Lublin - 901; CDM Lublin - 902
zobacz pełną listę
903
nasze zbiórki -

Wolontariusze naszego sztabu prowadzili akcję w dniu zbiórki ulicznej 25.11.2018 w trzech sklepach: Kropka Krasienin, Groszek Krasienin Kolonia, OD i DO Majdan Krasieński oraz pełnili dyżur w dniach 23-30.11.2018 w budynku SP Krasienin gdzie uczniowie przekazywali dary. Podczas dyskoteki andrzejkowej prowadzono akcję SŁODKI BILET.

Sprawozdanie
pdf-wyslany

Podziękowania

Podziekowania

Serdeczne podziękowania kierujemy do:

Ks. Dariusza Nowomiejskiego Proboszcza Parafii Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie za wpieranie Akcji poprzez zachęcanie do otwartości na potrzebujących.

Pani Prezesowi Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Niemcach oraz pracownikom sklepu KROPKA w Krasieninie za pomoc w organizacji zbiórki.

Panu Pawłowi Hanczarkowi właścicielowi firmy VENA w Krasieninie Kolonia – SKLEP GROSZEK za pomoc w organizacji zbiórki.

Pani Piotrowi Gozdek właścielowi sklepu OD i DO w Majdanie Krasieńskim za pomoc w organizacji zbiórki.